ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] English Day Camp

334 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - คนดู 210

7,900 ฿

  • English Day Camp รูปที่ 1
  • English Day Camp รูปที่ 3
รายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ว English Day Camp

สำหรับเด็กอายุ 6-8 ปี และ 9-12 ปีเปิดโปรแกรมเข้าค่ายกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษเรียนกับเจ้าของภาษามีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนทำให้เด็ก ๆ มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นพื้นฐานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ช่วงเช้า ตั้งแต่ 09.00-12.00 น. เรียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ช่วงบ่าย ตั้งแต่ 13.00-16.00 น.กิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะให้เด็กรักและสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ อาทิ เกมการเล่านิทาน วาดรูป ร้องเพลง ฯลฯ

รวมทั้งพาไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคยกับชาวต่างประเทศและให้นำทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความมั่นใจเปิดเรียนวันที่ 21 มีนาคม-1 เมษายน 2554 (จันทร์-ศุกร์) สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าลงทะเบียนคนละ 7,900 บาท ราคานี้รวมอาหารเที่ยง อาหารว่าง เครื่องดื่มและเอกสารการเรียน / อุปกรณ์การทำกิจกรรม

ติดต่อที่ อ. นิตยา แมททิวส์ (02) 965-7228-9

อ. ชลกานต์ พวงแก้ว (02) 965-7228-9

โรงเรียนภาษานานาชาติ สินภิบาล

68/952 ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอย รัตนาธิเบศร์ 28 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทร (02) 965-7228-9