ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XW-T19 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW ทัวร์ ไต้หวัน

17 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 203

15,888 ฿

  • IJ XW-T19 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 1
  • IJ XW-T19 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 7
รายละเอียด
ทัวร์ ไต้หวัน

ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม

∞ ปล่อยโคม ผิงซี เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

∞ อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

∞ ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าเล็ต กับสินค้าแบรนด์เนม กว่า 200 ยี่ห้อดัง

∞ ช้อปปิ้ง2ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
∞ พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน


เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน เมนูSeafood
พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน
ฟรี WIFI ON BUS

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200
ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561

วันเดินทาง

6–10 ธ.ค. 60 16,888 4,500 30

24–28ธ.ค. 60 15,888 4,500 30

28ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 22,888 4,500 30

11 – 15 ม.ค. 61 15,888 5,500 30

17 – 21 ม.ค. 61 15,888 4,500 30

21 – 25 ม.ค. 61 15,888 4,500 30

ไม่มีราคาเด็ก Inf 5,000฿

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง เถาหยวน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย๋หลิ่ว-ปล่อยโคมผิงซี -มิตซุยเอ้าเล็ท ä อาหาร เที่ยง,เย็น
วันที่สาม เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ä เช้า,เที่ยง--
วันที่สี่ ไทเป- ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-
ตลาดซีเหมินติง ä เช้า,เที่ยง--
วันที่ห้า ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่........

http://www.alldestinationtour.com/product/1323/ij-xw-t19-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%8B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2-5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-xw


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362
โทรสาร: 02-834 5362
สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 /
092-698-4494 / 083-544 2145
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494 / 0835442145
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://alldestinationtour.lnwshop.com