ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] วีซีดี ติวกวดวิชา ชุดฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ ชั้น ม.4 สอนเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย โดยทีมติวเตอร์จุฬาฯ

334 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 627
รายละเอียด

วีซีดี ติวกวดวิชา ชุดฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ ชั้น ม.4 สอนเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบ เข้าใจง่าย โดยทีมติวเตอร์จุฬาฯ

เป็นการรวมวีซีดีชุดวิชาฟิสิกส์-เคมี-ชีววิทยาของชั้น ม.4 ทั้งเทอม 1 และเทอม 2 คือ 
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 สายวิทย์ที่ต้องการศึกษาให้ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
เป็นวีซีดีที่มีการเรียนการสอนเหมือนกับวีซีดีที่ขายแยกเป็นรายวิชา
แต่นำมารวมชุดเพื่อจำหน่ายด้วยราคาประหยัดพร้อมฟรีค่าจัดส่ง

วีซีดีติวเข้มฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

เรื่องแสงและการมองเห็น

เลขนัยสำคัญ

การหักเหของแสง

ปรากฎการณ์คลื่น

วีซีดีติวเข้มฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

เรื่องเสียงและการได้ยิน
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่

วีซีดีติวเข้มเคมี ม.4 เทอม 1

เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอะตอม

วีซีดีติวเข้มเคมี ม.4 เทอม 2

เรื่องพันธะเคมี

ปริมาณสารสัมพันธ์ 1

วีซีดีติวเข้มชีววิทยา ม.4 เทอม 1

เรื่องเราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์

วีซีดีติวเข้มชีววิทยา ม.4 เทอม 2

เรื่องพันธุศาสตร์
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ทั้งชุดรวม 6 แผ่น ราคา 1,800 บาทลดเหลือ 1,300 บาท และฟรีค่าจัดส่ง
http://thetutorcenter.com/showproduct.php?TC_ProductNameEng=vcdm4sc


วีซีดีติวเข้ม 1 แผ่น ความยาว 1 ชั่วโมงเท่ากับเนื้อหาของ 1 วิชา ใน 1 เทอม
สามารถดูด้วย TV เหมือนดูหนังหรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ผ่านโปรแกรมสำหรับดูหนังเช่น Window Media Player

สนใจสอบถามได้ที่ สถาบันกวดวิชาติวเตอร์เซ็นเตอร์โทร.084-9290088

พบรายละเอียดพร้อมโปรโมชั่นพิเศษและสินค้าติวเข้มวิชาอื่น ๆ ได้ที่ http://www.thetutorcenter.com

e-mail : tutor_center@hotmail.com