ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ให้จำหน่าย เช่าเครื่องถ่ายเอกสารCanon IR 2520w

2 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตบางขุนเทียน - คนดู 157
รายละเอียด
IR2520

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น

ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำถ่ายเอกสาร และ คุณสมบัติเครื่องสแกนสีระบบดิจิตอล


ระบบทำสำเนา หน้า-หลังอัตโนมัติ รองรับเมนูภาษาไทย


เครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย Network
10/100 Mbps

CANON IR2520

ระบบ ดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น สแกนภาพสี ,ถ่ายเอกสาร
ขาว-ดำ

ผงหมึก QF Toner: ใช้ได้
14,600 แผ่น @6% coverage

แม่พิมพ์ภาพ E-Drum: ใช้ได้
132,000 แผ่น

การถ่ายเอกสาร มาตรฐาน

การพิมพ์ มาตรฐาน แบบเครื่องข่าย Network
และ USB 2.0

การแสกน Color Pull Scan

หน้าจอการใช้งาน Monochrome VGA Touch
Screen LCD Panel 7.5"

ระบบความร้อน On-Demand Fixing

ระบบประมวลผล สุด 512 MB

ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 30 วินาที


การพิมพ์แผ่นแรก 6.4 วินาที


ความเร็วการถ่ายเอกสารและพิมพ์ (A4)
20ppm

ความเร็วในการสแกนเอกสาร ขาวดำ 25ppm ที่
600dpi, สี 25ppm ที่
300 dpi

เทคโนโลยีการสร้างภาพ Twin Laser Beam
Technology

การทำภาพหน้าหลัง มาตรฐาน

ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว – พิมพ์สำเนาหลายแผ่น


ระบบการอ่านต้นฉบับเพื่อสำรองคิวถ่ายเอกสารต่อเนื่อง
สำรองคิวได้ 10 คิวงาน

ระบบอ่านภาพ Contact Image Sensor

การสแกนเพื่อตรวจสอบสีของต้นฉบับ 1 ครั้ง
Auto Color Detection โดยความเร็วไม่ลดลง

ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600
dpi

ถาดกระดาษมาตรฐาน 1 ถาด
บรรจุได้ 250 แผ่น ความหนา 64-90 แกรม
ขนาด A5 - A3

ถาดกระดาษป้อนมือ 1 ถาด
บรรจุได้ 80 แผ่น ความหนา 64 -128 แกรม


ถาดรับกระดาษออกมาตรฐาน 250 แผ่น


สามารถกำหนดรหัสผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการถ่ายเอกสารได้
100 รหัส

สามารถจำกัดการใช้งานของแต่ละรหัสผู้ใช้ได้ และสามารถเรียกดูการใช้งานของแต่ละรหัสได้


สนับสนุน IPV6 รองรับ


อุปกรณ์เสริมสามารถซื้อได้ตามความต้องการ

อุปกรณ์เสริม: Push Scan (Scan to
e-mail/FTB/SMB)

อุปกรณ์เสริม ชุดป้อนต้นฉบับด้านบนอัติโนมัติ DADF-AB1 ความเร็ว
20 แผ่น/นาที

บรรจุต้นฉบับได้ครั้งละ 50 แผ่น
ที่ความหนา 52 - 128 แกรม

อุปกรณ์เสริม ถาดกระดาษเพิ่มเติม 1 , 2
, 3 ถาด บรรจุได้ 250 แผ่น ที่ความหนา 64 - 90 แกรม