ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XW88 ทัวร์ ญี่ปุ่น Winter Snow Monkey โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ นากาโนะ ลิงออนเซ็น 5 วัน 4 คืน บิน XW ทัวร์ ญี่ปุ่น

9 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 126

27,900 ฿

  • IJ XW88 ทัวร์ ญี่ปุ่น Winter Snow Monkey โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ นากาโนะ ลิงออนเซ็น 5 วัน 4 คืน บิน XW รูปที่ 1
  • IJ XW88 ทัวร์ ญี่ปุ่น Winter Snow Monkey โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ นากาโนะ ลิงออนเซ็น 5 วัน 4 คืน บิน XW รูปที่ 7
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

Winter Snow Monkey โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ
นากาโนะ ลิงออนเซ็น 5วัน 4คืน

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
เครื่องลำใหญ่ B777-200 (ที่นั่ง3-4-3) บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่ม เสิร์ฟทั้งไปและกลับ

พักมัตสึโมโต้ 1คืน กุโจออนเซ็น 1คืน ฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 1คืน
**เที่ยวครบ สุดคุ้ม!!! มีรถ ไกด์พาเที่ยว ทุกวัน พักออนเซ็น 2คืน**

วันเดินทาง


2 – 6 ธ.ค. 27,900 10,500 34

7 – 11 ธ.ค. 29,900 10,500 34

9 – 13 ธ.ค. 29,900 10,500 34

14 – 18 ธ.ค. 35,900 10,500 34

16 – 20 ธ.ค. 35,900 10,500 34

21 – 25 ธ.ค. 36,900 10,500 34

28ธ.ค. – 1 ม.ค. 61 45,900 10,500 34

30ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 45,900 10,500 34

ไม่มีราคาเด็ก (เด็กทารกอายุไม่เกิน2 ขวบ 7,000 บาท)

วันที่แรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – มัตสึโมโต้ - ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ ä อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น
วันที่สอง นากาโนะ – จิโกกุดานิปาร์ค ชมลิงออนเซ็น – วัดเซ็นโกจิ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต – กุโจ ออนเซ็น ä อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สาม กุโจ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาคาวาโกะ – จุดชมวิวที่ทะเลสาบซูวะ - ยามานาชิ - ออนเซ็น ä อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่ ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ ä อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่ห้า วัดนาริตะ – ดองกี้พลาซ่า – ห้างเอออน – สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ä อาหาร เช้า


อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่............

http://www.alldestinationtour.com/product/1442/ij-xw88-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-winter-snow-monkey-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99-5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-4-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362
โทรสาร: 02-834 5362
สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com