ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XJ92 ทัวร์ ญี่ปุ่น Hokkaido Sakura Lover ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบทสึ 6 วัน 4 คืน บิน XJ ทัวร์ ญี่ปุ่น

20 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 143

33,900 ฿

  • IJ XJ92 ทัวร์ ญี่ปุ่น Hokkaido Sakura Lover ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบทสึ 6 วัน 4 คืน บิน XJ รูปที่ 1
  • IJ XJ92 ทัวร์ ญี่ปุ่น Hokkaido Sakura Lover ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบทสึ 6 วัน 4 คืน บิน XJ รูปที่ 7
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

Hokkaido Sakura Lover
ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบทสึ
6วัน 4คืน
ไปฮอกไกโดทั้งที จัดให้ครบ!! จัดให้เต็ม!!
กินปู 3 ชนิด แช่ออนเซ็น ดูหมี ชมซากูระ

n โนโบริเบทสึ จิโกคุดานิ โชวะชินซังปาร์ค ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ฮาโกดาเตะ โกดังคาเนโมริ ขึ้นกระเช้าจุดชมวิวเม้าท์ฮาโกดาเตะ จุดชมวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก

n ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ชมซากุระที่ป้อมดาวโงเรียวกาคุ สวนโอนุมะ ชมวิวทะเลสาบโทยะ
n โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ โรงงานช็อกโกแลต ดิวตรี้ฟรี ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
n ตลาดปลาโจไก อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งฟรีเดย์ 1 วัน

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ Yakiniku
เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น
พักฮาโกดาเตะ 1 คืน ทะเลสาบโทยะ 1 คืน (ออนเซ็น) ซัปโปโร 2 คืน


Wifi on bus + แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น

บินตรงสู่ชิโตเสะสายการบิน AIR ASIA X
เครื่องลำใหญ่ A330-300
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
บริการอาหารร้อนเสิร์ฟพร้อมน้ำดื่มบนเครื่อง

วันเดินทาง

10-15 เม.ย. 61 46,900 8,500 34

11-16 เม.ย. 61 48,900 8,500 34

18-23 เม.ย. 61 37,900 8,500 34

24-29 เม.ย. 61 37,900 8,500 34

25-30 เม.ย. 61 36,900 8,500 34

2-7 พ.ค. 61 39,900 8,500 34

8-13 พ.ค. 61 35,900 8,500 34

9-14 พ.ค. 61 33,900 8,500 34

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท


วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนิวชิโตเสะ–โนโบริเบทสึ-จิโกคุดานิ โชวะชินซัง ปาร์ค–ฟาร์มหมีสีน้ำตาล–ฮาโกดาเตะ–โกดังคาเนโมริ-ขึ้นกระเช้าจุดชมวิวเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ä อาหารกลางวัน,เย็น
วันที่สาม ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโงเรียวกาคุ - สวนโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ – จุดชมวิวโซโล ä อาหารเช้า,กลางวัน ,เย็น
วันที่สี่ โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต – ร้าน Joy One ดิวตรี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ä อาหารเช้า,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด และ BBQ Yakiniku ไม่อั้น)
วันที่ห้า ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ä อาหารเช้า
วันที่หก ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง ä เช้า

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่.............

https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/2q/b8/qy.pdf


สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com