ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ TR85 ทัวร์ ญี่ปุ่น SUPER Golden Route A โตเกียว โอซาก้า 5 วัน 3 คืน บิน TR ทัวร์ ญี่ปุ่น

8 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 154

24,900 ฿

  • IJ TR85 ทัวร์ ญี่ปุ่น SUPER Golden Route A โตเกียว โอซาก้า 5 วัน 3 คืน บิน TR รูปที่ 1
  • IJ TR85 ทัวร์ ญี่ปุ่น SUPER Golden Route A โตเกียว โอซาก้า 5 วัน 3 คืน บิน TR รูปที่ 7
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

SUPER Golden Route A
โตเกียว โอซาก้า 5วัน 3คืน
โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮักไก มัตสึโมโต้
ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอซาก้า
โตเกียว จังหวัดยามานาชิ โอชิโนะฮักไก เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ/นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไชบาชิ
พักมัตสึโมโต้ ออนเซ็น 1 คืน
โอกากิ/นาโกย่า 1 คืน โอซาก้า/คันไซ 1 คืน
บินตรงสู่โตเกียว (นาริตะ) โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) และบินกลับจากโอซาก้า (คันไซ) โดยสายการบิน SCOOT (TR) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

¬เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีอิสระฟรีเดย์
¬Wi-Fi on bus¬แช่ออนเซ็น¬บุฟเฟ่ต์ไม่อั้นBBQและชาบู
กำหนดการเดินทาง : เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2561

วันเดินทาง

4 - 8 มิถุนายน 61 24,900 8,500 34

11 - 15 มิถุนายน 61 24,900 8,500 34

18 - 22 มิถุนายน 61 25,900 8,500 34

25 - 29 มิถุนายน 61 25,900 8,500 34

2 - 6 กรกฎาคม 61 25,900 8,500 34

9 - 13 กรกฎาคม 61 25,900 8,500 34

16 - 20 กรกฎาคม 61 25,900 8,500 34

23 - 27 กรกฎาคม 61 27,900 8,500 34

30 - 3 สิงหาคม 61 25,900 8,500 34

6 - 10 สิงหาคม 61 26,900 8,500 34

13 - 17 สิงหาคม 61 25,900 8,500 34

20 - 24 สิงหาคม 61 25,900 8,500 34

27 - 31 สิงหาคม 61 25,900 8,500 34

3 - 7 กันยายน 61 25,900 8,500 34

10 - 14 กันยายน 61 25,900 8,500 34

17 - 21กันยายน 61 27,900 8,500 34

24 - 28 กันยายน 61 27,900 8,500 34

1 - 5 ตุลาคม 61 29,900 8,500 34

8 - 12 ตุลาคม 61 29,900 8,500 34

15 - 19 ตุลาคม 61 29,900 8,500 34

เด็กทารกไม่เกิน 2 ขวบ 7,000 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานนาริตะ – จังหวัดยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น ä อาหารเที่ยง (แบบเบนโตะ บนรถ) ,เย็น
วันที่สาม มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -โอกากิ/นาโกย่า ä อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น (BBQ Buffet Yakiniku)
วันที่สี่ โอกากิ/นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ริงกุเอ้าท์เล็ท ä อาหาร เช้า,เที่ยง (ชาบู บูฟเฟ่ต์)
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ชินไชบาชิ – ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ä อาหาร เช้า

กดลิ๊งโปรแกรม

https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/rk/qo/iy.pdf


สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com