ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ EY95 ทัวร์ London Surprise ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน บิน EY ทัวร์ อื่น ๆ

8 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 150

39,900 ฿

  • IJ EY95 ทัวร์ London Surprise ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน บิน EY รูปที่ 1
รายละเอียด
ทัวร์ อื่น ๆ

London Surprise ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด
6วัน 3คืน
เดินทางสบายโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

● เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ สะพาน Tower Bridge
● เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำHarry Potter
● ชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
● เที่ยวเมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียน
บทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
● ช้อปปิ้งแบรนเนมระดับโลก บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
● ช้อปปิ้งบนถนนถนนอ๊อกฟอร์ด ถนนสายแฟชั่นชื่อดังกลางกรุงลอนดอน

วันเดินทาง

13 - 18 มิ.ย. 39,900 10,500 25

ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 13,000 บาท)

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอาบูดาบี้
วันที่สอง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ - เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน ä อาหารเที่ยง,เย็น
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ - ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด ä อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่สี่ อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัยä อาหารเช้า
วันที่ห้า ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์ ä อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่หก ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่..............

http://www.alldestinationtour.com/product/1628/ij-ey95-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-london-surprise-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-6-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-ey


สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com