[ใหม่] การอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3

372 สัปดาห์ ที่แล้ว - ชลบุรี - คนดู 151

1,000 ฿

  • การอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 รูปที่ 1
  • การอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 รูปที่ 2
  • การอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 รูปที่ 3
  • การอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 รูปที่ 4
  • การอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 รูปที่ 5
  • การอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเซลล์แสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3 รูปที่ 6
รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 4ตุลาคม  2557 เวลา 9.00-17.00 น. รวม 7 ชั่วโมง
รายละเอียดอบรม
- ความรู้พื้นฐาน
- การนำไปใช้งาน
- แนะนำการติดตั้งระบบ
- รับอุปกรณ์พื้นฐานของหน่วยผลิตไฟฟ้า
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 วัตต์
Charge Controller 10A
แบตเตอรี่ 2.8 AH x 12V
หลอด LED 3 วัตต์
ค่าอบรม1000 บาท ต่อท่าน รับ 50 ท่าน ( รวมค่าอาหารกลางวัน , เบรคกาแฟ )
ด่วน!!!! สำรองที่นั่งก่อน เวลา 12.00 ของวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สถานที่อบรมโรงงานศรีราชาตามรายละเอียดแนบท้าย
สมัครได้ทาง Email : fullsolarmarketing@gmail.com ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อ บ/ช บริษัท ฟูโซล่าร์ จำกัด เลขบัญชี 059-084-4718 สาขาสรงประภา ดอนเมือง
ท่านใดโอนเงินแล้วรบกวนส่ง Email ใบโอนเงิน ชื่อ-สกุล ที่อยู่เบอร์ติดต่อให้ชัดเจนพร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรด้วยคะ ถ้าท่านใดไม่ทำตามเงื่อนไขทางเราจะตัดสิทธิ์ท่านทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า