ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash อนุมัติง่ายสุดๆ หลักทรัพย์ไม่ต้อง วงเงินเป็นล้าน รับทั่วประเทศ ด่วนๆ

4 วัน ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตปทุมวัน - คนดู 2,718

1,500,000 ฿

  • สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash อนุมัติง่ายสุดๆ หลักทรัพย์ไม่ต้อง วงเงินเป็นล้าน รับทั่วประเทศ ด่วนๆ รูปที่ 1
  • สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash อนุมัติง่ายสุดๆ หลักทรัพย์ไม่ต้อง วงเงินเป็นล้าน รับทั่วประเทศ ด่วนๆ รูปที่ 2
  • สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash อนุมัติง่ายสุดๆ หลักทรัพย์ไม่ต้อง วงเงินเป็นล้าน รับทั่วประเทศ ด่วนๆ รูปที่ 3
  • สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash อนุมัติง่ายสุดๆ หลักทรัพย์ไม่ต้อง วงเงินเป็นล้าน รับทั่วประเทศ ด่วนๆ รูปที่ 4
  • สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash อนุมัติง่ายสุดๆ หลักทรัพย์ไม่ต้อง วงเงินเป็นล้าน รับทั่วประเทศ ด่วนๆ รูปที่ 5
  • สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash อนุมัติง่ายสุดๆ หลักทรัพย์ไม่ต้อง วงเงินเป็นล้าน รับทั่วประเทศ ด่วนๆ รูปที่ 6
  • สินเชื่อบุคคล CIMB THAI Personal Cash อนุมัติง่ายสุดๆ หลักทรัพย์ไม่ต้อง วงเงินเป็นล้าน รับทั่วประเทศ ด่วนๆ รูปที่ 7
รายละเอียด
  สมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI Personal Cash ฟรีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก ด่วนสุดๆ รับทั่วประเทศ

  ท่านที่เป็นพนักงานประจำมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ทันที วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ระยะเวลากู้ 12 - 84 เดือน

  ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการมีรายได้ประจำ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ทันที วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุด 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ระยะเวลากู้ 12- 72 เดือน

  เอกสารการประกอบการพิจารณา Personal Cash : พนักงานประจำ อายุงาน 6 เดือน 
1.ใบสมัคร พร้อม NCB ( ลายเซ็นสด )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน้า - หลัง หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ ( พร้อมลายเซ็นสด ) หากใช้บัตรข้าราชการ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
3. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร ( ที่ต้องการรับสินเชื่อ )
4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน + หน้าแรกบัญชีธนาคาร ( ที่รับได้รับเงินเดือนผ่านบัญชี )
5. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ( ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วัน, รายได้ทุกเดือนไม่เท่ากันใช้สลิปเงินเดือน 6 เดือน )
  - สำเนาสลิปเงินเดือน ( Carbon )
  - สำเนาสลิปเงินเดือนทั่วไป
  - สลิปเงินเดือน E-Slip
  - ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน
 
  เอกสารการประกอบการพิจารณา Personal Cash : เจ้าของกิจการ อายุกิจการ 3 ปี

1.ใบสมัคร พร้อม NCB ( ลายเซ็นสด )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน้า - หลัง หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ ( พร้อมลายเซ็นสด ) หากใช้บัตรข้าราชการ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
3. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร ( ที่ต้องการรับสินเชื่อ )
4. สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน + หน้าแรกบัญชี ( เงินหมุนเวียนในบัญชีต่อเดือน 500,000 บาท )
5. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ย้อนหลังไม่เกิน 60 วัน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
- สำเนาทะเบียนนิติบุคคล- สำเนาทะเบียนการค้า
- สำเนาใบเสร็จรับเงินเสียภาษี- หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ หรือ องค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
6. รูปถ่ายกิจการ ( ต้องเห็นเลขที่ตั้งของกิจการ )

( ฟรีค่าธรรมเนียมทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ด่วนสุดๆ )


สอบถามเพิ่มเติมและปรึกษาได้ตลอดทุกวัน ที่ 094-294-9965 เท่านั้น ไม่รับสอบถามทางอีเมล

Best Regards,
ขอแสดงความนับถือ

Executive Loan Consultant
Credit Card & Personal Loans