ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] อบรมใช้โปรแกรม captivate 7

88 สัปดาห์ ที่แล้ว - เชียงใหม่ - คนดู 169
  • อบรมใช้โปรแกรม captivate 7 รูปที่ 1
รายละเอียด
หลักสูตรการอบรม
โปรแกรม
การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Captivate 7 
หลักสูตร 2 วัน 
หลักสูตร
การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Captivate 7
  
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (เวลา 08-30 น. - 17.00 น.)
  คลิกดูรายละเอียดที่นีี่