[ใหม่] พาราแคพ

178 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 710
รายละเอียด

ยาเม็ด "บรรเทาปวดลดไข้" เป็นพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม"ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร"..... เป็นยาสามัญประจำบ้าน....
โทร: 02-971-6299  โทรสาร : 02-971-6696-7      e-mail: info@masalab.com      www.masalab.com