[ใหม่] รับสอนเล่นเครื่องดนตรี Accordion

3 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตสวนหลวง - คนดู 3,620
รายละเอียด
 รับสอนเล่นเครื่องดนตรี Accordion 

อ่านโน๊ตไม่เป็นเล่นได้แต่มือขวา กด Chord มือซ้ายไม่เป็น ไม่ใช่ปัญหาครับ.

 

เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงเล่นเพลงได้ การแบกเครื่อง การวางนิ้วมือ

ทั้งมือขวา-และมือซ้าย การดึงลมเข้า - ออก ตามบทเพลง การใช้ปุ่ม Bass

และ  Chords การบรรเลงเพลงได้อย่างถูกต้อง เรามีบทเพลงมากมาย

หลากหลาย สไตล์ ยุโรป บทเพลงสนุกสนาน ในการเรียนการสอน

 

 สอนโดย อ.กิม

 

 081-493-9937 , 094-797-9416 , 083-774-5902 , 081-140-6602

 

หรือดูรายละเอียดจาก Website

Facebook : Therdsak Fak-Bua (บ้านบลูแกรส)
http://www.bannbluegrass.com