ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ปลูกกล้าชัยโยปลายปีเงินดีแน่นอน

184 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 194

2 ฿

  • ปลูกกล้าชัยโยปลายปีเงินดีแน่นอน รูปที่ 1
รายละเอียด
ปลูกกล้าชัยโยปลายปีเงินดีแน่นอน
634452712023631.jpg
ต้นกล้าชัยโยต้นกระดาษพันธุ์ดี   เงินดีชัวร์ สะสมแต้มแลกของรางวัล
ตะวันออก 2.5 บาท หนือ อีสาน 2 บาท

     จากพื้นดินรกร้างไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้บริหารในยุคเริ่มต้น จึงได้สร้างทีมงาน วิจัยและพัฒนา ศึกษาค้นคว้าจนได้ ไม้ยูคาลิปตัส พันธุ์ที่เหมาะสม ให้ผลผลิตที่คุ้มค่าการลงทุน และสามารถนำมาปลูกในผืนดิน ที่มีใครคิดว่าจะปลูกพืชชนิดใดๆได้ และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย จนสามารถสร้างการยอมรับในสังคม ไทย และกลายมาเป็น ต้นกล้าชัยโย ในปัจจุบัน เกษตรกรไทย สามารถปลูกต้นกระดาษควบคู่กับพืชเกษตรอื่น โดยใช้เวลาว่างจาก การปลูกพืชตามฤดูกาลในแต่ละปี เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับการผลิตกระดาษคุณภาพสูง และ ยังนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกมาก เช่น อุตสาหกรรมไม้แปรรูปเพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติ และใช้เป็นเชื้อเพลิงในธุรกิจพลังงาน 

ติดต่อ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ 
สายด่วน : 1735  
E-mail : onlinemarketing@saaa.co.th