ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. 2557 ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

127 สัปดาห์ ที่แล้ว - นครพนม - คนดู 81

399 ฿

  • ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. 2557 ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด รูปที่ 1
รายละเอียด

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. 2557 ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2014-08-21)
 

คู่มือเตรียมสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท (ทุกตำแหน่ง)
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่กฏหมายและสัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำหน่าย แนวข้อสอบ บริษัท รถไฟฟ้า รฟท จำกัด ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- พรบ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2543
- ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก พ.ศ. 2551
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

- พนักงานเดินรถ 6 (นายสถานี)
- พนักงานเดินรถ 4 (เสมียนสถานี)
- พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ)
- วิศวกร 6 (ฝ่ายการช่างกล)
- วิศวกร 6 (ฝ่ายช่างโยธา)

- พนักงานการบัญชี 6
- วิศวกร 6 (ไฟฟ้า)

 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ๊นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่  
auipui34@gmail.com  หรือ Line ID roihetpon1  แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00

น. **

ตัวอย่างข้อสอบ

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. http://www.sso.go.th ค. http://www.railway.co.th
ข. http://www.mol.go.th ง. http://www.railway.go.th
2. การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. รัฐ ค. รัฐวิสาหกิจ
ข. เอกชน ง. มหาชน
3. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรกคือใคร
ก. หลวงจุลชีพพิชชาธร ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ข. พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ง. พระยาชลมารคพิจารณ์
red; ">4. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ค. นายยุทธนา ทัพเจริญ
ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา ง. อยู่ในระหว่างการสรรหา
5. ใครคือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ค. นายยุทธนา ทัพเจริญ
ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา ง. นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย
6. รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน
7. ใครคือประธานกรรมการการรถไฟ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ค. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์
ข. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ง. นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย
8. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
ก. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน
ข. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คน
ค. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 8 คน
ง. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 8 คน
9. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 3 ปี ค. 5 ปี
ข. 4 ปี ง. 6 ปี
10. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟท.
ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ง. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว
11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการฯรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ
ข. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่แย้งหรือขัดต่อข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
12. การรถไฟแห่งประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2471 ค. พ.ศ.2443
ข. พ.ศ.2453 ง. พ.ศ.2439
13. การสร้างทางรถไฟสยาม เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่ 3 ค. รัชกาลที่ 5
ข. รัชกาลที่ 4 ง. รัชกาลที่ 6
14. รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามขึ้นเป็นสายแรกคือ สายใด
ก. กรุงเทพฯ – อยุธยา ค. กรุงเทพฯ – ขอนแก่น
ข. กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ง. กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
15. วันสถาปนากิจการรถไฟ คือวันใด
ก. วันที่ 23 มีนาคม ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์
ข. วันที่ 26 มีนาคม ง. วันที่ 23 กุมภาพันธ์
แนวข้อสอบ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
**********************

1. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับแรกของไทย คือกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499
ข. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ.2508
ค. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
ง. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2534
ตอบ ก. พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ใช้บังคับเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2500
2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในหลักใหญ่
ก. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งข้อเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ข. ให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งองค์กรของตนเพื่อแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างและการทำงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองฝ่าย
ค. ให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ดำเนินกิจกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
3. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่จำนวนเท่าใดต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้เป็นหนังสือ
ก. 50 คนขึ้นไป ค. 30 คนขึ้นไป
ข. 20 คนขึ้นไป ง. 60 คนขึ้นไป
ตอบ ข. 20 คนขึ้นไป
4. จากข้อ 3 อายุของข้อตกลงมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลาใด
ก. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 1 ปี
ข. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 2 ปี
ค. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 3 ปี
ง. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 4 ปี
ตอบ ค.ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 3 ปี


5. ถ้าเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเท่าใดของลูกจ้างทั้งหมด
ก. ไม่น้อยกว่า 20 % ค. ไม่น้อยกว่า 15 %
ข. ไม่น้อยกว่า 10 % ง. ไม่น้อยกว่า 30 %
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 15 %
6. หากตกลงกันได้เกี่ยวกับสภาพการจ้างนายจ้างและลูกจ้างต้องทำอย่างไร
ก. ทำข้อตกลงเป็นหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ข. ให้นายจ้างประกาศข้อตกลงโดยเปิดเผยไว้ ณสถานที่ลูกจ้างทำงานอยู่เป็นเวลา 30 วัน โดยเริ่มประกาศภายใน 3 วันนับแต่วันที่ตกลงกัน
ค. นายจ้างต้องนำข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตกลงกันได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. ยังไม่ได้มีการเจรจา
ข. เจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้
ค. ไม่มีการเจรจากันภายใน 3 วัน
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค
ตอบ ง.ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค
8. พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 7 วัน ค. 14 วัน
ข. 3 วัน ง. 5 วัน
ตอบ ง. 5 วัน
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย โปรแกรมเมอร์,เสมียน 12 -18 พ.ย. 2557


“การรถไฟแห่งประเทศไทย”

ตำแหน่ง: โปรแกรมเมอร์,เสมียน
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 300-304.33.-/วัน
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 18 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**