ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ข้อสอบ ติวสอบ แนวข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปี 2558

127 สัปดาห์ ที่แล้ว - นครพนม - คนดู 102

399 ฿

  • ข้อสอบ ติวสอบ แนวข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปี 2558 รูปที่ 1
รายละเอียด


ติวสอบ แนวข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก 
ปี 2557 

 

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เฉลยละเอียด)
- ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัคร ปี 2556
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
- แนวข้อสอบเก่าทหารประทวนสายงานสัสดี

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ๊นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่  
auipui34@gmail.com  หรือ Line ID roihetpon1  แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

<<<ประกาศ>>> กรมยุทธศึกษาทหารบก  
เปิดรับสมัครสอบทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี  ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่   22 - 28 พ.ย. 2557
ตำแหน่ง  นายทหารประทวน สายงานสัสดี  จำนวน 100 อัตรา  
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. เพศ ชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ เกิดปี พ.ศ.2528-2540 
2. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
3. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
4. เข้า รับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)
5. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เท่านั้นคุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2. มี สัญชาติไทยและบิดารมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
3. ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (ตามผนวก ก)
4. มี อวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ กฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไปในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้น
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
6. ไม่อยู่ในสมณเพศ
7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
10. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือเข้ารับราชการมาก่อน
11. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือ สารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
12. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองรอบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
13. ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด


วิธีการสมัครงาน กรมยุทธศึกษาทหารบก : ตนเอง  
จำหน่ายใบสมัคร : 17 - 28 พ.ย. 2557
การรับสมัคร : 22 - 28  พ.ย. 2557
สอบภาควิชาการ : 21 ธ.ค. 2557 
ประกาศผลสอบภาควิชาการ  :  26 ธ.ค. 2557 
การสอบสัมภาษณ์  : 12 ม.ค. 2557
การตรวจโรค  : 13 ม.ค. 2558
การทดสอบจิตเวช  :  14 ม.ค. 2558
การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์  :  15 ม.ค. 2558
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  :  16 ม.ค. 2558
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย  :  23 ม.ค. 2558
รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุ  :  28 ม.ค. 2558
รายงานตัวทำสัญญาบรรจุ  :  6 ก.พ. 2558
    
จำหน่ายไฟล์เอกสาร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ 
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือตามร้าน 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย
หรือ หากไม่สะดวก หนังสือเราก้อจัดพิมพ์ส่งให้ ได้ เช่นกัน  

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
- แนวข้อสอบเก่าทหารประทวนสายงานสัสดี

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท 
หนังสือ + VCD คอมพิวเตอร์ และ VCD ภาษาไทย EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ๊นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่  
auipui34@gmail.com  หรือ Line ID roihetpon1  แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **