ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] มิสเตอร์ไรท์

127 สัปดาห์ ที่แล้ว - พระนครศรีอยุธยา - คนดู 150

560 ฿

  • มิสเตอร์ไรท์ รูปที่ 1
  • มิสเตอร์ไรท์ รูปที่ 2
รายละเอียด
มิสเตอร์ไรซ์ ผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผ่านการทดสอบการใช้งานอย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ(อินเดีย)

ส่วนประกอบหลัก ของมิสเตอร์ไรซ์
     อาหารเสริม (Help Meal): 10%
     กรดอะมิโน (Amino Acid): 5%
     กรดโมโนซิลิซิก (Mono Silicic Acid): 4%
     สารอื่น ๆ (Filler Materials): 81%

ประโยชน์ของมิสเตอร์ไรซ์
     - มิสเตอร์ไรซ์ ช่วยเพิ่มการแตกกอและรวงข้าว
     - มิสเตอร์ไรซ์ ช่วยเพิ่มจำนวนเมล็ดข้าว
     - มิสเตอร์ไรซ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำสารอาหารจากปุ๋ย มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
     - มิสเตอร์ ช่วยให้พืชแข็งแรงและทนต่อสภาพดินเค็ม หรือดินเป็นกรด เป็นด่าง
     - มิสเตอร์ไรซ์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวและการเก็บรักษาความสดไว้ได้นานยิ่งขึ้น

ปริมาณและวิธีการใช้ มิสเตอร์ไรซ์
     ใช้มิสเตอร์ไรซ์ 3 กิโลกรัม (กก.) ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 150 กก. หรือ ปุ๋ยเคมี 50 กก. หว่านในพื้นที่เพาะปลูกขนาด  2.5-3 ไร่ สามารถผสมกับปุ๋ยใส่ทางดินได้ทุกชนิด ใช้มิสเตอร์ไรซ์ทุกครั้งตามรอบการหว่านปุ๋ย
ในกรณีของ ดินเค็ม ดินมีค่าเป็นกรด ดินมีค่าเป็นด่าง และ ดินเปียก ให้ใช้มิสเตอร์ไรซ์ 6 กิโลกรัม (กก.) ต่อ 2.5 ไร่     

น้ำหนัก : 3000 กรัม