ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] จำหน่ายสื่อช่วยสอนตรงตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

208 สัปดาห์ ที่แล้ว - ขอนแก่น - คนดู 149
  • จำหน่ายสื่อช่วยสอนตรงตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง รูปที่ 1
รายละเอียด

สื่อกระดาษและเกมส์มอเตอร์สำเร็จรูป

ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง

1.ภาพชักสอนเรื่องการบวก ระบบแม่เหล็กปรับเปลี่ยนโจทย์ได้ (อนุบาล-ป.2) 485
2.ภาพชักสอนเรื่องการลบ ระบบแม่เหล็กปรับเปลี่ยนโจทย์ได้ (อนุบาล-ป.2) 485
3.ภาพชักนับเพิ่ม นับลด ระบบแม่เหล็กปรับเปลี่ยนโจทย์ได้ (อนุบาล-ป.2) 485
4.โจทย์ปัญหาการบวกและลบ ระบบแม่เหล็กปรับเปลี่ยนโจทย์ได้ (อนุบาล-ป.2) 485
5.โจทย์ปัญหาการคูณและหาร ระบบแม่เหล็กปรับเปลี่ยนโจทย์ได้ (อนุบาล-ป.2) 485
6.ภาพชักความหมายการคูณ ระบบแม่เหล็กปรับเปลี่ยนโจทย์ได้ (ป.2-ป.3) 485
7.ภาพชักความหมายการหาร ระบบแม่เหล็กปรับเปลี่ยนโจทย์ได้ (ป.2-ป.3) 485
8.ตารางร้อย ระบบแม่เหล็กปรับเปลี่ยนโจทย์ได้ (อนุบาล-ป.6) 385
9.ซื้อมา/ขายไป/กำไร/ขาดทุน ระบบแม่เหล็กปรับเปลี่ยนโจทย์ได้ (ป.2-ป.4) 485
10.ตัวเลขกระจาย 2 หลัก (ป.1 - ป.2) 95
11.ตัวเลขกระจาย 3 หลัก (ป.1 - ป.2) 95
12.ตัวเลขกระจาย 4 หลัก (ป.1 - ป.2) 95
13.ตาชั่งจำลอง พร้อมภาพผลไม้ 17 ชนิด 195
14.นาฬิกาหมีจำลอง บอกเวลากลางวันกลางคืนได้ (ป.2 - ป.4) 95
15.วงกลมเศษส่วน 1 ชุด มี 3 วงกลม 95
16.สระลดรูป 1 ชุด มี 12 รูป 240
17.สระเปลี่ยนรูป 1 ชุด มี 12 รูป 240
18.เกมส์ตัวสะกดตรงมาตรา ระบบมอเตอร์หมุน (ป.1 - ป.2) 485
19.เกมส์ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ระบบมอเตอร์หมุน (ป.1 - ป.2) 485
20.เกมส์บวก ระบบมอเตอร์หมุน (ป.1 - ป.2) 485
21.เกมส์ลบ ระบบมอเตอร์หมุน (ป.1 - ป.2) 485
22.เกมส์หาร ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.4) 485
23.เกมส์เศษส่วน ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
24.เกมส์อาหารหลัก 5 หมู่ ระบบมอเตอร์หมุน (ป.1 - ป.2) 485
25.เกมส์นาฬิกา Time Game ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
26.เกมส์อาชีพ Occupation Game ระบบมอเตอร์หมุน (ป.4 - ป.6) 485
27.เกมส์สิ่งของ Thing Game ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
28.เกมส์สี / วัน / เดือน / ปี ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
29.เกมส์สัตว์โลก Animal Game ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
30.เกมส์ใครเหนือกว่า ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
31.เกมส์จำแนกสัตว์ ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
32.เกมส์สิ่งแวดล้อมพาเพลิน ระบบมอเตอร์หมุน (ป. - ป.2) 485
33.เกมส์วันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
34.เกมส์ยานพาหนะและสถานที่ ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
35.เกมส์ผักและผลไม้ ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
36.เกมส์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
37.เกมส์ครอบครัว ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
38.เกมส์อาหารและเครื่องดื่ม ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
39.แท่นฝึกอ่านภาษาไทย พร้อมพยัญชนะและสระครบชุด 790
40.แท่นฝึกอ่านภาษาอังกฤษ พร้อมพยัญชนะและสระครบชุด 790
41.ภาพสัตว์ติดแม่เหล็ก 95
42.ภาพผลไม้ติดแม่เหล็ก 95
43.ภาพสิ่งแวดล้อมติดแม่เหล็ก 95
44.ภาพธนบัตรและเหรียญติดแม่เหล็ก 185
45.เส้นแม่เหล็ก 150
46.ตาราง ห.ร.ม. (ป.5 - ป.6) 385
47.ตาราง ค.ร.น. (ป.5 - ป.6) 385
48.ไก่ออกไข่เหลืองติดแม่เหล็ก (ป.1 - ป.2) 185
49.เกมส์คมนาคม ระบบมอเตอร์หมุน (ป.2 - ป.6) 485
50.ตัวการ์ตูนติดแม่เหล็ก 50 ตัว 100
51.มาตราตัวสะกด 8 แม่ 8 แผ่น (อนุบาล - ป.1) 185

**หมายเหตุ** ส่วนลด 30% จากราคาป้าย
สนใจติดต่อ ร้านพงษ์ศักดิ์รวมสื่อ pongsak86@gmail.com , line 0897101875

http://pongsakbooks.lnwshop.com/category/28/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B