ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] สมัครบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด UP2ME หรือขอสินเชื่อพร้อมใช้ Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

1 ชม. ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตปทุมวัน - คนดู 793

1,500,000 ฿

  • สมัครบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด UP2ME หรือขอสินเชื่อพร้อมใช้ Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan รูปที่ 1
  • สมัครบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด UP2ME หรือขอสินเชื่อพร้อมใช้ Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan รูปที่ 2
  • สมัครบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด UP2ME หรือขอสินเชื่อพร้อมใช้ Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan รูปที่ 3
  • สมัครบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด UP2ME หรือขอสินเชื่อพร้อมใช้ Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan รูปที่ 4
  • สมัครบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด UP2ME หรือขอสินเชื่อพร้อมใช้ Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan รูปที่ 5
  • สมัครบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด UP2ME หรือขอสินเชื่อพร้อมใช้ Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan รูปที่ 6
  • สมัครบัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด UP2ME หรือขอสินเชื่อพร้อมใช้ Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan รูปที่ 7
รายละเอียด
 สมัครบัตรเครดิต SCB UP2ME, บัตรกดเงินสดเงินสด SCB Speedy Cash หรือขอสินเชื่อส่วนบุคคล SCB Speedy Loan ธนาคารไทยพาณิชย์ ฐานเงินเดือน 10,000 บาท รับรวม 15,000 บาทต่อเดือน วงเงินสินเชื่อ 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 72 เดือน ( รับทั่วประเทศ )
 
 เอกสารการประกอบพิจารณา : พนักงานประจำ อายุงาน 4 เดือน 
1. สำเนาบัตรประชาชน หน้า - หลัง ( พร้อมลายเซ็นสดรับรองสำเนาถูกต้อง )
2. สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ( ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วัน, รายได้ๆทุกเดือนไม่เท่ากันใช้สลิป 3 - 6 เดือน )
3. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร ( ที่ต้องการรับสินเชื่อ )
4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน + หน้าแรกบัญชี ( ที่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชี )   

เอกสารการประกอบพิจารณา : เจ้าของกิจการ อายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป 
1. สำเนาบัตรประชาชน หน้า - หลัง ( พร้อมลายเซ็นสดรับรองสำเนาถูกต้อง )
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  ( พร้อมลายเซ็นสดรับรองสำเนาถูกต้อง )
3. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร ( ที่ต้องการรับสินเชื่อ )
4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน + หน้าแรกบัญชี ( มีเงินทุนหมุนเวียนเฉพาะรายการเงินเข้าในบัญชี 500,000 บาทขึ้นไป/เดือน )
5. สำเนาทะเบียนการค้า
6. เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ ที่ออกจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ องค์กรที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้จริง

   สอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและปรึกษาได้ที่ CREDIT-2U โทร. 094-294-9965 เท่านั้น ไม่รับสอบถามทางอีเมล

Best Regards,
ขอแสดงความนับถือ

Executive Loan Consultant
Credit Card & Personal Loan