ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] Video transceivers 16

142 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 105
#ติดตั้งกล้อง CCTV ด้วยสาย Fiber Optic เพิ่มระยะทางที่ไกลกว่า
ปัจจุบันทั่วโลกได้ตื่นตัวเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งประเทศไทยซึ่งมีการก่อการร้ายและปัญหาอาชญากรรมที่อุกอาจ ดังนั้นจึงเกิดกระแสตื่นตัวในการติดตั้ง กล้อง CCTV กันทั่วทุกหนแห่ง โดยเฉพาะในหน่วยงานของภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่ ที่ซึ่งต้องติดตั้งกล้อง CCTV ไว้นอกอาคาร และติดตั้งเป็นระยะทางไกลมาก เช่น ทางด่วน, การควบคุมจราจรรถไฟฟ้า, หน่วยงานทหาร , รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ PG-link Video Converter เป็นทางออกสำหรับการแปลสัญญาณ Fiber เป็นสัญญาณ Video และยังมี Function แปลงสัญญาณเสียง และ Data ด้วย
# PG-link Video Converter มีความคงทนทานและเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น หรืออยู่นอกอาคารที่มีความร้อนและแสดงแดด แต่จะต้องติดตั้งภายในตู้ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งใน CHASSIS การใช้งาน Fiber Optic Video Converter ต้องใช้คู่กัน ระหว่างตัวส่ง (Trasmitter) กับ ตัวรับ (Receiver)