[ใหม่] แนวข้อสอบกรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง

323 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 28
  • แนวข้อสอบกรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง รูปที่ 1
รายละเอียด
เปิดสอบ กรมธนารักษ์ 2559


กรมธนารักษ์ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์
รายละเอียดประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
4. แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. หลักการบัญชีเบื้องต้น
8. แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9. แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
10. แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
11. แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
12. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ


แนวข้อสอบ นักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
รายละเอียดประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
- ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและสรุป พรบ.อาคารชุด
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสิทธิที่ดิน
- ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
- แนวข้อสอบ พรบ.ประมวลกฏหมายที่ดิน
- แนวข้อสอบ พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
- แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
- แนวข้อสอบนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
- ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
- วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบกรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่งรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :

ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป
- นักวิชาการเงินและบัญชี - นักวิชาการกษาปณ์ - วิศวกรควบคุมคุณภาพ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักทรัพยากรบุคคล - พนักงานนำชม - นายช่างศิลปกรรม - ช่างทำเครื่องมือ - นายช่างหล่อ - เจ้าพนักงานดูเงิน - เจ้าพนักงานพัสดุ - พนักงานบริการ- อื่นๆ

สนใจ แนวข้อสอบกรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง ติดต่อที่ 

โทร : 0933748678 (ครูออย)

Line : lineoil_oil

email: onezero_219@hotmail.com