ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] ขออนุญาตส่งต่อ... เครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction สี FUJI Xerox รุ่น DocuCentre-III C2201

225 สัปดาห์ ที่แล้ว - ลำปาง - คนดู 48
รายละเอียด

ขออนุญาตส่งต่อ...

เครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction สี FUJI Xerox รุ่น DocuCentre-III C2201


ลักษณะการใช้งาน

• พิมพ์งานในเครือข่าย 

• การถ่ายเอกสาร 

• การสแกน 

• การส่ง E-mail และ การรับ-ส่ง FAX  


คุณสมบัติหลักเครื่องถ่ายเอกสาร 

• ความเร็วในการพิมพ์/ถ่ายเอกสาร (ขาว-ดํา) 25/35 แผ่น/นาที  (A4)

• ความเร็วในการพิมพ์/ถ่ายเอกสาร (สี) 20/25/35 แผ่น/นาที (A4)

• หน่วยความจํามาตรฐาน 768 MB (สูงสุด 1.5 GB) 

• ความเร็วการถ่ายสำเนาแผ่นแรก (ขาวดํา) 6.7วินาทีเวลาในการทําสําเนาแผ่นแรก(สี) 8.7วินาที

• ความเร็วการสแกนเอกสาร  50 หน้าต่อนาทีสำหรับเอกสารขาวดําและ 45 หน้าต่อนาทีสำหรับเอกสารสี

• ความละเอียดการพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร  1,200 x 2,400 dpi

• รองรับไฟลส์ แกนในรปู แบบ TIFF, JPEG, XDW, PDF, XPS

• มาตรฐานถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น/ถาด (ทั้งหมด 4 ถาด)

• ความหนากระดาษสูงสุด  256 แกรมทุกถาด

คุณสมบัติเสริมของการใช้เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)

• ความละเอียด 600x600dpi 

• ความเร็วการส่งแฟกซ์น้อยกว่า 3 วินาทีต่อ 1 แผ่น 

• ขนาดเอกสารสูงสุด A3


สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้ที่

• Line ID : arthurvinijkul

• E-mail  : tvinijkul@hotmail.com

• Tel        : 085-909 9209

หรือที่

• Line ID : toto_itsarapong

• E-mail  : toto_zen@hotmail.com

• Tel        : 080-491-7771


| ราคายังสามรถต่อรองได้สินค้าใช้งานเองมั่นใจในคุณภาพได้แน่นอนครับ |