[ใหม่] รับพิมพ์บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก และบัตรสมาร์ทการ์ด ทุกชนิด

36 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 172

100 ฿

  • รับพิมพ์บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก และบัตรสมาร์ทการ์ด ทุกชนิด รูปที่ 1
  • รับพิมพ์บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก และบัตรสมาร์ทการ์ด ทุกชนิด รูปที่ 2
รายละเอียด
รับพิมพ์ บัตรสมาชิก บัตรพนักงาน และบัตรสมาร์ทการ์ด ทุกชนืด
เริ่มต้นที่ 1 ใบ สามารถพิมพ์ได้ ทั้งระบบ Re Transfer และ Offset
งานดีมีคุณภาพ www.pimcard.com
สนใจติดต่อ

คุณอธิปัตย์ สินสมบูรณ์สุข (เอก)
PME Group Co.,Ltd.
Tel : 02-8980203 Fax : 02-8980204
Mobile : 0927371842 , 0863391842
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B-171429356272441/?ref=aymt_homepage_panel