ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XW-T27 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW ทัวร์ ไต้หวัน

16 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 70

13,888 ฿

  • IJ XW-T27 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 1
  • IJ XW-T27 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ ไต้หวัน

XW-T27:ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี

∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

∞ ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค

∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

∞ เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว

พักโรงแรม: ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน

เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

วันเดินทาง

4-8 พ.ค 61 15,888 4,500 30
5-9 พ.ค 61 14,888 4,500 30
11-15 พ.ค 61 16,888 4,500 30
12-16 พ.ค 61 14,888 4,500 30
18-22 พ.ค 61 14,888 4,500 30
19-23 พ.ค 61 13,888 4,500 30
25-29 พ.ค 61 15,888 4,500 30
26-30 พ.ค 61 14,888 4,500 30
1-5 มิ.ย 61 14,888 4,500 30
2-6 มิ.ย 61 13,888 4,500 30
8-12 มิ.ย 61 14,888 4,500 30
9-13 มิ.ย 61 13,888 4,500 30
15-19 มิ.ย 61 14,888 4,500 30
16-20 มิ.ย 61 13,888 4,500 30
22-26 มิ.ย 61 14,888 4,500 30
23-27 มิ.ย 61 13,888 4,500 30
30มิ.ย-4ก.ค 61 14,888 4,500 30

ไม่มีราคาเด็ก Inf 5,000฿

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ä อาหาร เที่ยง,เย็น
วันที่สาม ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง ä เช้า,เที่ยง,---
วันที่สี่ ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต äเช้า,เที่ยง,--
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่........

https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/hy/c6/5q.pdf

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com