ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XW-T22 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW ทัวร์ ไต้หวัน

4 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 64

13,988 ฿

  • IJ XW-T22 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 1
  • IJ XW-T22 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 2
  • IJ XW-T22 ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 3
รายละเอียด
ทัวร์ ไต้หวัน

XW-T22 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

∞ ช้อปปิ้ง 3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต ซีเหมินติง
∞ พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน

เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood
พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

วันเดินทาง

31 ม.ค.– 04 ก.พ. 61 15,988 4,500 30
07 – 11 ก.พ. 61 15,988 4,500 30
08 – 12 ก.พ. 61 15,988 4,500 30
21 – 25 ก.พ. 61 15,988 4,500 30
22 – 26 ก.พ. 61 15,988 4,500 30
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 61 14,988 4,500 30
12 - 16 มี.ค. 61 13,988 4,500 30
14 - 18 มี.ค. 61 15,988 4,500 30
15 - 19 มี.ค. 61 15,988 4,500 30
18 - 22 มี.ค. 61 14,988 4,500 30
19 - 23 มี.ค. 61 14,988 4,500 30

ไม่มีราคาเด็ก Inf 5,000฿

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตä อาหาร เที่ยง,เย็น
วันที่สาม ไทจง - ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี -ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตä เช้า,เที่ยง,---
วันที่สี่ ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ ä เช้า,เที่ยง,---
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่........

http://www.alldestinationtour.com/product/1614/ij-xw-t22-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2-5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-xw

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com