ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ TR18 ทัวร์ ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน บิน TR ทัวร์ ญี่ปุ่น

17 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 27

28,900 ฿

  • IJ TR18 ทัวร์ ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ  5 วัน 4 คืน บิน TR รูปที่ 1
  • IJ TR18 ทัวร์ ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ  5 วัน 4 คืน บิน TR รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ
5วัน 4คืน

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT สู่คันไซ(โอซาก้า)
เครื่องใหม่ลำใหญ่ ทันสมัย สุด สุด
DREM LINNER B787-8 340 ที่นั่ง
พิเศษน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

ราคาเริ่มต้นเพียง 28,900 บาท
พักย่านกิฟุ 2คืน โอซาก้าหรือย่านคันไซ 2คืน

วันเดินทาง


31 ม.ค.-4 ก.พ. 61 28,900 7,500 34

7 – 11 ก.พ. 61 28,900 7,500 34

14 – 18 ก.พ. 61 28,900 7,500 34

21 – 25 ก.พ.61 28,900 7,500 34

28 ก.พ. -4 มี.ค. 61 31,900 7,500 34

7 – 11 มี.ค. 61 29,900 7,500 34

14-18 มี.ค. 61 29,900 7,500 34

21 – 25 มี.ค. 61 31,900 7,500 34

ไม่มีราคาเด็ก *Infant 7,000 บาท (*อายุไม่เกิน 2 ปี)

วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - โอกากิ จ.กิฟุ
วันที่สอง เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamanoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - ห้างเอออนโอกากิ äอาหารเช้า,เที่ยง
วันที่สาม เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – เมืองคิบูเนะ ศาลเจ้าคิฟุเนะ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชินไซบาชิ โอซาก้า ä อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่สี่ อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปนä อาหารเช้า
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza - EXPO CITY – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ä อาหารเช้า

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ .....................

http://www.alldestinationtour.com/product/1422/ij-tr18-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0-5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-4-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-tr

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362
โทรสาร: 02-834 5362
สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com