ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XW-T20 ทัวร์ TAIWAN SO COOL ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW ทัวร์ ไต้หวัน

1 วัน ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 40

14,988 ฿

  • IJ XW-T20 ทัวร์ TAIWAN SO COOL ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 1
  • IJ XW-T20 ทัวร์ TAIWAN SO COOL ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ ไต้หวัน

XW-T20:TAIWAN SO COOL
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี
เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200
ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

วันเดินทาง

4-8 ธ.ค 60 14,988 4,500 30

13-17 ธ.ค 60 15,988 4,500 30

21-25 ธ.ค 60 15,988 4,500 30

27-31 ธ.ค 60 18,988 4,500 30

31ธ.ค-1ม.ค 61 18,988 4,500 30

10-14 ม.ค 61 15,988 4,500 30

14-18 ม.ค 61 14,988 4,500 30

18-22 ม.ค 61 15,988 4,500 30

24-28 ม.ค 61 15,988 4,500 30

28ม.ค-1ก.พ 61 15,988 4,500 30

ไม่มีราคาเด็ก Inf 5,000฿

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง เถาหยวน - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ä อาหาร เที่ยง,เย็น
วันที่สาม ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ä เช้า,เที่ยง,---
วันที่สี่ ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง ä เช้า,เที่ยง--
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง


อ่านรายละเอียด่โปรแกรมได้ที่.........

http://www.alldestinationtour.com/product/1346/ij-xw-t20-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-taiwan-so-cool-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%8B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2-5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362
โทรสาร: 02-834 5362
สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com