ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ FD88 ทัวร์ Bali Surprise ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน บิน FD ทัวร์ บาหลี อินโดนิเซีย

1 วัน ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 22

18,988 ฿

  • IJ FD88 ทัวร์ Bali Surprise ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน บิน FD รูปที่ 1
  • IJ FD88 ทัวร์ Bali Surprise ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน บิน FD รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ บาหลี อินโดนิเซีย

Bali Surprise ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี
ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์”ชมภูเขาไฟคินตามณี วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า


พักย่านคูตา 3คืน
เดินทางโดยสายการบินTHAI AIR ASIA บินตรงสู่บาหลี
เมนูพิเศษ BBQ LOBSTER คนละ 1ตัว


วันเดินทาง

8-11 ธ.ค. 60 18,988 3,500 20

29ธ.ค – 1ม.ค 61 22,988 3,500 20

ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน ä,เที่ยง,เย็น
วันที่สอง ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน ä เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สาม วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต ä เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่ บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย ท่าอากาศยานดอนเมือง ä เช้า

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่...............

http://www.alldestinationtour.com/product/1524/ij-fd88-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-bali-surprise-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B9-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99-4-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-fd

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com/