ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ FD87 ทัวร์ บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน บิน FD ทัวร์ บาหลี อินโดนิเซีย

7 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 61

14,888 ฿

  • IJ FD87 ทัวร์ บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน บิน FD รูปที่ 1
  • IJ FD87 ทัวร์ บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน บิน FD รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ บาหลี อินโดนิเซีย

CODE: FD87 ทัวร์บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน

บาหลี เกาะสวรรค์บนดิน สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม
วัฒนธรรมอันแปลกตา
ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู พร้อมชม
ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” ชมภูเขาไฟคินตามณี
วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน
ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต”
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด
ชิมอาหารทะเลสดที่หาดจิมบารัน
พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
🌸🌸พักย่านคูตา 3คืน
🌸🌸เมนูพิเศษ BBQ LOBSTER คนละ 1ตัว
เดินทางโดยสายการบิน
THAI AIR ASIA บินตรงสู่บาหลี


กำหนดการเดินทาง

3-6 พ.ค.61 14,888 4,500 20

24-27 พ.ค.61 16,888 4,500 20

14-17 มิ.ย.61 16,888 4,500 20

26-29 ก.ค.61 18,888 4,500 20

9-12 ส.ค.61 16,888 4,500 20

11-14 ต.ค.61 17,888 4,500 20

25-28 ต.ค.61 17,888 4,500 20

ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูลูวาตู - หาดจิมบารัน ä---,เที่ยง,เย็น
วันที่สอง โชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู -วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ -
ตลาดปราบเซียน ä เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สาม วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต ä เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่ บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย ท่าอากาศยานดอนเมือง ä เช้า


อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่...............

http://www.alldestinationtour.com/product/1957/ij-fd87-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B9-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99-4-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-fd

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com/