ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XJ88 ทัวร์ ญี่ปุ่น Golden Route คุ้มเวอร์ A โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3คืน บิน XJ ทัวร์ ญี่ปุ่น

16 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 29

29,900 ฿

  • IJ XJ88 ทัวร์ ญี่ปุ่น Golden Route คุ้มเวอร์ A โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3คืน บิน XJ รูปที่ 1
  • IJ XJ88 ทัวร์ ญี่ปุ่น Golden Route คุ้มเวอร์ A โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3คืน บิน XJ รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

CODE: XJ88 Golden Route คุ้มเวอร์ A
Osaka Tokyo 5Days 3Nights
Golden Route คุ้มเวอร์ A
โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3คืน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) และบินกลับจากสานบินนาริตะ (โตเกียว)

เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300 จำนวน 333ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า20 KG บนเครื่องบริการอาหารทั้งไปและกลับ

สุดคุ้ม!!!ราคาเริ่มเพียง 27,900 บาท
พักโอกากิ 1คืน ฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 1คืน

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เกียวโต วัดทอง คินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

กิฟุ โอกากิ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

สนุกสนานลานสกี Fuji ten โตเกียว วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ

วันเดินทาง

18-22 ม.ค. 29,900 8,500 35
24-28 ม.ค. 30,900 8,500 35
30ม.ค. – 3 ก.พ. 30,900 8,500 35
11-15 ก.พ. 29,900 8,500 35
17-21 ก.พ. 29,900 8,500 35
1-5 มี.ค. 29,900 8,500 35
13-17 มี.ค. 29,900 8,500 35
19 – 23 มี.ค. 29,900 8,500 35

ไม่มีราคาเด็ก เด็กทารกไม่เกิน2ขวบ 7,000บาท

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า
วันที่สอง สนามบินคันไซ–โอซาก้า–ปราสาทโอซาก้า–เกียวโต–วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –กิฟุ เมืองโอกากิ ä อาหารเที่ยง (บุฟเฟ่ต์ชาบู), เย็น
วันที่สาม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น ä อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู)
วันที่สี่ ยามานาซิ ย่านภูเขาไปฟูจิ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ ä อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ä อาหารเช้า

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่..............

http://www.alldestinationtour.com/product/1609/ij-xj88-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-golden-route-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-a-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-xj

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com