ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XJ93 ทัวร์ ญี่ปุ่น Hokkaido Pinkmoss & Tulip ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) สวนทิวลิป 6 วัน 4 คืน บิน XJ ทัวร์ ญี่ปุ่น

7 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 56

34,900 ฿

  • IJ XJ93 ทัวร์ ญี่ปุ่น Hokkaido Pinkmoss & Tulip ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) สวนทิวลิป  6 วัน 4 คืน บิน XJ รูปที่ 1
  • IJ XJ93 ทัวร์ ญี่ปุ่น Hokkaido Pinkmoss & Tulip ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) สวนทิวลิป  6 วัน 4 คืน บิน XJ รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

Hokkaido Pinkmoss & Tulip
ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) สวนทิวลิป
6วัน 4คืน
ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว อาซาฮิคาว่า

ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
โซอุนเคียวออนเซ็น น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส
คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งเอออน โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ
มิตซุย เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
ตลาดปลาโจไก อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน

พักโซอุนเคียว ออนเซ็น 1 คืน อาซาฮิคาว่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
Wifi on bus + แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น
บินตรงสู่ชิโตเสะสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ A330-300
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารร้อนเสิร์ฟพร้อมน้ำดื่มบนเครื่อง

วันเดินทาง

22 - 27 พ.ค. 61 34,900 8,500 34

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) 7,000 บาท


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - Joy One ดิวตรี้ฟรี - โซอุนเคียวออนเซ็น ä กลางวัน,เย็น
วันที่สาม โซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ – สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป -อาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งเอออน ä เช้า,กลางวัน
วันที่สี่ โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ä อาหารเช้า,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด +BBQ เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์)
วันที่ห้า ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ä อาหารเช้า
วันที่หก ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง ä เช้า

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่.............

https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/33/m9/q9.pdf


สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com