ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XJ95 ทัวร์ ญี่ปุ่น Hokkaido เที่ยวนี้...ฟินส์เวอร์ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฟูราโน่ บิเอะ Lavender 5 วัน 3 คืน บิน XJ ทัวร์ ญี่ปุ่น

8 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 66

31,900 ฿

  • IJ XJ95 ทัวร์ ญี่ปุ่น Hokkaido เที่ยวนี้...ฟินส์เวอร์ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฟูราโน่ บิเอะ Lavender 5 วัน 3 คืน บิน XJ รูปที่ 1
  • IJ XJ95 ทัวร์ ญี่ปุ่น Hokkaido เที่ยวนี้...ฟินส์เวอร์ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฟูราโน่ บิเอะ Lavender 5 วัน 3 คืน บิน XJ รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น


Hokkaido เที่ยวนี้...ฟินส์เวอร์

ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฟูราโน่ บิเอะ Lavender
5วัน 3คืน
โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง นั่งกระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล จุดชมวิวไซโล ทะเลสาบโทยะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ ซับโปโร โรงงานช็อกโกแลต ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาซัปโปโร ช้อปปิ้งซู ซูกิโนะและทานุกิโคจิ ฟูราโน่ โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งลาเวนเดอร์และฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่อน้ำสีฟ้า

พักออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คืน ซัปโปโร 2คืน พาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันฟรีเดย์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+BBQ Yakiniku เครื่งดื่มเบียร์ไวน์ ไม่อั้น +บุฟเฟ่ต์เมล่อนบินตรงสู่ชิโตเสะ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
เครื่องใหญ่ A330-300

น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารร้อนเสิร์ฟพร้อมน้ำดื่มบนเครื่อง

วันเดินทาง

30 มิ.ย. - 4ก.ค. 61 33,900 8,500 34

5 - 9 ก.ค. 61 35,900 8,500 34

7 - 11 ก.ค. 61 35,900 8,500 34

14 - 18 ก.ค.61 37,900 8,500 34

21 - 25 ก.ค. 61 37,900 8,500 34

28 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 37,900 8,500 34

4 - 8 ส.ค. 61 34,900 8,500 34

9 - 13 ส.ค. 61 38,900 8,500 34

18 - 22 ส.ค. 61 33,900 8,500 34

25 - 29 ส.ค. 61 34,900 8,500 34

30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 33,900 8,500 34

1 - 5 ก.ย. 61 33,900 8,500 34

8 - 12 ก.ย. 61 32,900 8,500 34

13 - 17 ก.ย. 61 31,900 8,500 34

15 - 19 ก.ย. 61 33,900 8,500 34

22 - 26 ก.ย. 61 32,900 8,500 34

27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 32,900 8,500 34

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - จุดชมวิวไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น äอาหารกลางวัน,เย็น
วันที่สาม โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต – ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ä อาหารเช้า,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด และ BBQ Yakiniku ไม่อั้น)
วันที่สี่ ซัปโปโร - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ –Patchwork road – บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ äอาหารเช้า,กลางวัน (Buffet + บุฟเฟ่ต์เมล่อน)
วันที่ห้า ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ä อาหารเช้า

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่............

https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/nf/cr/kg.pdf


สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com