ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ TR20 ทัวร์ ญี่ปุ่น Amazing Sakura โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน บิน TR ทัวร์ ญี่ปุ่น

20 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 57

29,900 ฿

  • IJ TR20 ทัวร์ ญี่ปุ่น Amazing Sakura โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน บิน TR รูปที่ 1
  • IJ TR20 ทัวร์ ญี่ปุ่น Amazing Sakura โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน บิน TR รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

{{ Amazing Sakura {{
โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 4วัน 3คืน
โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซล
บินสู่สนามบินคันไซ โอซาก้า สายการบิน Scoot (TR) เครื่องใหม่ ทันสมัย
DREM LINER B787-8 340 ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!! ราคาเริ่ม 29,900 บาท พักโอซาก้า 3 คืน
ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku และ ชาบู ไม่อั้น!!


วันเดินทาง

8 - 11 เม.ย. 61 29,900 7,500 34

15 - 18 เม.ย. 61 32,900 7,500 34

เด็กไม่เกิน 2ปี 7,000 บาท

วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
วันที่สอง โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ äอาหารเช้า,เที่ยง (ชาบูบุฟเฟ่ต์)
วันที่สาม อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน ä อาหารเช้า
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า – สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง ä อาหารเช้า,เที่ยง (BBQ Yakiniku)


อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่............


https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/5j/6j/qr.pdf

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com