ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ MH21 ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน บิน MH ทัวร์ อื่น ๆ

5 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 24

14,888 ฿

  • IJ MH21 ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน บิน MH รูปที่ 1
  • IJ MH21 ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน บิน MH รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ อื่น ๆ

MH21:มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3 คืน
เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !!

* เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
* เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
* เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์
* สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด เมอร์ไลออนส์ รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า
* เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

*บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์

*พักโรงแรมกัวลาลัมเปอร์ 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน

วันเดินทาง

1-4 มี.ค.61 14,888 4,500

12-15 เม.ย. 61 17,888 4,500

ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮส์แลนด์ ä --,เที่ยง,เย็น
วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา โยโฮบารู ä เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สาม โยโฮบารู สิงค์โปร์ เมอร์ไลออนส์ ไชน่าทาวน์
ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ä เช้า,เที่ยง,--
วันที่สี่ Resorts World Sentosa Universal Studio สิงคโปร์ -สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินสุวรรณภูมิ äเช้า,--,--

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่...............

http://www.alldestinationtour.com/product/1523/ij-mh21-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C-4-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-mh

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com/