ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XW55 ทัวร์ ญี่ปุ่น Surprise Winter โตเกียว ฟูจิ สกี 4 วัน 3 คืน บิน XW ทัวร์ ญี่ปุ่น

9 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 25

21,900 ฿

  • IJ XW55 ทัวร์ ญี่ปุ่น Surprise Winter โตเกียว ฟูจิ สกี 4 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 1
  • IJ XW55 ทัวร์ ญี่ปุ่น Surprise Winter โตเกียว ฟูจิ สกี 4 วัน 3 คืน บิน XW รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

Surprise Winter โตเกียว ฟูจิ สกี 4วัน 3คืน

โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ ชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี ลานสกี Fujiten คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ ชม Unicorn Gundam ตัวใหม่ ห้างไดเวอร์ชิตี้

พักนาริตะ 3คืน โรงแรม 4 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน Noksccot AIRLINES (XW) บินตรงสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)
เครื่องลำใหญ่ B777-8 เครื่องลำใหญ่ บริการอาหารร้อนพร้อมน้ำดื่มบนครื่อง น้ำหนักกระเป๋า20 KG

วันเดินทาง
4 – 7 ธันวาคม 60 21,900 7,500 34
6 – 9 ธันวาคม 60 21,900 7,500 34
13 – 16 ธันวาคม 60 21,900 7,500 34
18 – 21 ธันวาคม 60 21,900 7,500 34
20 – 23 ธันวาคม 60 23,900 7,500 34
27 – 30 ธันวาคม 60 29,888 7,500 34

ไม่มีราคาเด็ก Infant/เด็กอายุไม่เกิน2ปี 7,000 บาท

วันที่แรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ–โอไดบะ–นาริตะ ä อาหารเที่ยง (BBQ Yakiniku+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
วันที่สอง นาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ
ไข่ดำ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -ลานสกีฟูจิเท็น – นาริตะ ä อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่สาม อิสระฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์
(บัตรราคา 2,700 บาท) ä อาหารเช้า
วันที่สี่ นาริตะ – วัดนาริตะ – เอออนพลาซ่า – ดองกี้โฮเตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง ä อาหารเช้า

อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่.........

http://www.alldestinationtour.com/product/1626/ij-xw55-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-surprise-winter-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B5-4-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-xw

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com