ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ QR87 ทัวร์ ยุโรป EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 7 วัน 4 คืน บิน QR ทัวร์ อื่น ๆ

9 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 28

43,988 ฿

  • IJ QR87 ทัวร์ ยุโรป EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 7 วัน 4 คืน บิน QR รูปที่ 1
  • IJ QR87 ทัวร์ ยุโรป EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 7 วัน 4 คืน บิน QR รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ อื่น ๆ

EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 7วัน 4คืน
เดินทางโดยกาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways (QR)

โปรโมชั่นพิเศษเที่ยว 3 ประเทศ
ออสเตรีย นาทีนี้ต้อง “ฮัลล์สตัท”เมืองสวยริมทะเลสาบ
ที่สวยที่สุดในโลก เวียนนา ชมความงดงามของพระราชวัง
เชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก
เช็ค เยือน เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่ง โบฮีเมีย กรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town และชม ปราสาทแห่งปราก
อลังการสวยงาม
ฮังการี “บูดาเบส” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ


วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา
วันที่ 2 ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลล์ นาฬิกาดาราศาสตร์ Old Town
วันที่ 3 ปราก เซสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ย่านเมืองเก่า เมืองลินซ์ ออสเตรีย
วันที่ 4 ลินซ์ ฮัลล์สตัท เวียนนา ออสเตรีย
วันที่ 5 เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเบส ฮังการี ล่องแม่น้ำดานูบ
วันที่ 6 บูดาเบส Castle Hill โบถส์แมทเธียส ป้อมชาวประมง จัตุรัสวีรบุรุษ
วันที่ 7 ท่าอากาศยานโดฮา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง

16 - 22 Mar 2018 43,988 43,988 43,988 7,800


อ่านรายละเอียดโปรแกรมได้ที่............

http://www.alldestinationtour.com/product/1810/ij-qr87-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-east-europe-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5-7-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-4-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-qr

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com