ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ EY97 ทัวร์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บิน EY ทัวร์ อื่น ๆ

7 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 39

59,900 ฿

  • IJ EY97 ทัวร์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บิน EY รูปที่ 1
  • IJ EY97 ทัวร์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บิน EY รูปที่ 2
รายละเอียด
ทัวร์ อื่น ๆ

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน

เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์
พักออสเตรีย 1 คืน เยอรมัน 3 คืน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คืน
ì ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
ì ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เมืองใหญ่ลำดับที่ 4 ของออสเตรีย ชมบ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Sound Of Music
ì อินส์บรุค (Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof)
ì มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ì เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์
ì เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS
ì ทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบ
ì เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ Rhein fall น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป
ì แองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ นั่งโรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
ì ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในสวิส ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปลที่เก่าแก่มีอายุกว่า 670 ปี

เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ Etihad Airways (EY)

วันเดินทาง

25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 59,900 12,500 25

5 - 12 ก.ค. 61 59,900 12,500 25

19 - 26 ก.ค. 61 59,900 12,500 25

12 – 19 ก.ย. 61 59,900 12,500 25

26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61 59,900 12,500 25

10 – 17 ต.ค. 61 59,900 12,500 25

7 – 14 พ.ย. 61 59,900 12,500 25

*21 – 28 พ.ย. 61 59,900 12,500 25

7 – 14 ธ.ค. 61 59,900 12,500 25

27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 72,900 14,000 25

(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 50% ของราคาทัวร์
**ราคาทัวร์รวมวีซ่าแล้ว**

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี
วันที่สอง สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก
ä อาหาร เที่ยง,เย็น
วันที่สาม ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่ การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา - มิวนิค
ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่ห้า มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่หก Donaueschingen – เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น äอาหาร เช้า,เที่ยง
วันที่เจ็ด ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี ä อาหาร เช้า

ดาวน์โหลดโปรแกรม >>

https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/6l/k7/bq.pdf

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com