ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] จำนองโฉนดที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์

2 วัน ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 99
รายละเอียด
รับจำนอง โฉนด บ้าน  ที่ดิน  คอนโดมิเนียม
ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร หรือภาระหนี้สินอื่น ๆ
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน  ไม่จำกัดวัย และอาชีพ
ไม่ต้องตรวจดูเอกสารอื่นๆ ให้วุ่นวายนอกจาก สำเนาโฉนดหรือเอกสารที่จำเป็นเท่านั้น
การชำระ ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย ทำให้ง่ายต่อการไถ่ถอน
## เอกสารที่ลูกค้าจะต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบการอนุมัติ
( พร้อมแนบเอกสารตัวจริงทุกฉบับ )
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. โฉนด บ้านที่ดิน หรือ คอนโดมิเนียม
4. สมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรอรับการโอนเงิน
5. ตกลงทำสัญญาพร้อมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
6. ลงนามในเอกสารคำขอสินเชื่อต่างๆครบถ้วน
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง  :
ติดต่อ  :   ติ๊ก 081-252-4545  Line Id :  tik6325