ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โปรแกรมทนายความ สามารถเก็บแฟ้มสำนวนคดีได้ พร้อมฟอร์มศาลA4

4 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 93

2,500 ฿

  • โปรแกรมทนายความ สามารถเก็บแฟ้มสำนวนคดีได้ พร้อมฟอร์มศาลA4 รูปที่ 1
  • โปรแกรมทนายความ สามารถเก็บแฟ้มสำนวนคดีได้ พร้อมฟอร์มศาลA4 รูปที่ 2
  • โปรแกรมทนายความ สามารถเก็บแฟ้มสำนวนคดีได้ พร้อมฟอร์มศาลA4 รูปที่ 3
  • โปรแกรมทนายความ สามารถเก็บแฟ้มสำนวนคดีได้ พร้อมฟอร์มศาลA4 รูปที่ 4
  • โปรแกรมทนายความ สามารถเก็บแฟ้มสำนวนคดีได้ พร้อมฟอร์มศาลA4 รูปที่ 5
รายละเอียด
โปรแกรมทนายความ(PLaw Form) สามารถเก็บแฟ้มสำนวนคดีได้ พร้อมฟอร์มศาล
คุณสมบัติของโปรแกรม 1. สามารถสร้างแฟ้มคดีได้ไม่จำกัด 2. แต่ละแฟ้มคดีสามารถระบุได้ว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับศาลและความอะไร และโปรแกรมจะทำการ Link ไปยังแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลและความดังกล่าวให้อัตโนมัติ 3. แต่ละแฟ้มสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของคดี เช่น ชื่อ ที่อยู่ ของโจทก์ จำเลย ทนาย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ ไว้ได้ และโปรแกรมจะทำการ Link ข้อมูลเบื้องต้นไปยังทุกๆ เอกสารใน สำนวนให้อัตโนมัติ 4. สามารถพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ และเก็บไว้ในสำนวนให้ทันที 5. สามารถสแกนเอกสารของคู่ความหรือศาลไว้ในคดีได้ 6. สามารเก็บรวบรวมสำนวนคดีทั้งหมดไว้ในโปรแกรม โดยโปรแกรมแยกให้ว่าในแต่ละคดี ได้มีการจัดทำเอกสารและสแกนเอกสารใดเข้ามาเก็บไว้แล้วบ้าง เพื่อสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้ 7. สามารถค้นหาคดี โดยค้นหาจาก เลขคดี ชื่อโจทก์ หรือชื่อจำเลย หรือวันที่ทำคดี ก็ได้ 8. สามารถบันทึกกระบวนการพิจารณาของแต่ละคดีเก็บไว้ในโปรแกรม และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรายงานกระบวนพิจารณาได้ 9. ในส่วนของพยาน โปรแกรมจะทำการ Link ไปยังแบบฟอร์มบัญชีพยานให้อัตโนมัติ 10. มีตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การคดี คำร้อง คำแถลง ในคดีต่างๆ ให้ และสามารถ Copy ตัวอย่างดังกล่าวไปไว้ยังคดีที่ต้องการพิมพ์ได้ 11. บันทึกรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละคดี 12. รายงานนัดหมายของทนายแต่ละท่าน
Update Version 1.8- เพิ่มแบบฟอร์มคดีผู้บริโภค- ค้นหาคดีจากเลขบัตรประชาชน ของโจทก์ หรือจำเลย ได้- สามารถนำไฟล์ PDF มาเก็บไว้ในสำนวนคดีได้- สามารถใช้งานบน Windows 7 ได้- ปรับปรุง การทำงานของโปรแกรมให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น- ปรับมาใช้ Firebird เป็น Database- Update แบบฟอร์มศาล ขนาด A4
ทนายความหรือสำนักงานใด สนใจอยากทดลองใช้โปรแกรมโปรดติดต่อ
อีเมลล์ mtis.erp@gmail.com
หรือ Line ID: @sbg5509k
มือถือ 086-3195389

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บจก.เอ็มทีไอเอสเลขที่ 18 ห้องเลขที่ B1 ซ.รามอินทรา 32 แยก 4 ถ.รามอินทราแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-9437466Mobile 086-319-5389 http://www.syserp.com E-mail:mtis.erp@gmail.com