ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 800 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72 พื้นที่ 120 ไร่

4 สัปดาห์ ที่แล้ว - จันทบุรี - มะขาม - คนดู 80

120,000,000 ฿

 • ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 800 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี  แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72 รูปที่ 1
 • ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 800 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี  แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72 รูปที่ 2
 • ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 800 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี  แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72 รูปที่ 3
 • ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 800 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี  แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72 รูปที่ 4
 • ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 800 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี  แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72 รูปที่ 5
 • ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 800 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี  แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72 รูปที่ 6
 • ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 800 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี  แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72 รูปที่ 7
 • ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 800 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี  แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72 รูปที่ 8
รายละเอียด
พื้นที่ 120 ไร่ พื้นที่ 99 ตร. วา

ขายถูกมาก สวนทุเรียน 230 ไร่ 11 โฉนด มีทุเรียน10 ปีขึ้นไป 2700 ต้น มังคุด 8000 ต้น ต้นทุเรียนที่ยังไม่สามารถเก็บผลได้มีประมาณ 500 ต้น ลองกองประมาณ 200 ต้น ยางพารากรีตน้ำยางได้แล้ว 5,000 ต้นใกล้เขื่อนพลวง 9 กิโลเมตร ใกล้เขาคิชฌกูฎ เพียง 17 กิโลเมตร ใกลจังพวัดจันทบุรีเพียง 32 กิโเมตรทีดินติดคลองทับหมาก และติดคลองเพน มีน้ำตลอดปี ที่ดินอยู่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
แผนที่การเิดนทาง https://goo.gl/maps/5wzVPf199r72