ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ซอฟต์แวร์ ERP ระบบควบคุมงานเกษตรกร Agronomy and Farmer Control, AFS

178 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - ลำลูกกา - คนดู 48
รายละเอียด
บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ ค.ศ. 1990 “SoftPRO” ทำการพัฒนาและให้บริการ Software เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี Function การทำงานครอบคลุมทุกส่วน เช่น บัญชีการเงิน งานซื้อ-ขาย งานด้านการผลิต การบริหารคลังสินค้า งานบุคคล อีกทั้งยังมี Software ที่สามารถบริหารจัดการผ่านเครือข่าย Internet ได้อีกด้วย จึงรองรับกับธุรกิจในทุกภาคส่วน

การันตีซอฟต์แวร์โดย
1. รางวัลรองชนะเลิศการประกวด Thailand ICT Awards 2008 General Application Catagory
2. ได้รับ ISO/IEC 29110 จาก SGS (Thailand)

ระบบควบคุมงานเกษตรกร (Agronomy and Farmer Control, AFS)

เป็นระบบงานที่ใช้บริหารและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรแต่ละรายที่เข้ามาทำสัญญาทำเกษตรกรรมกับบริษัททั้งการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ใช้ควบคุมระบบอ้อย/เงินเกี้ยว อุตสาหกรรมมันฝรั่งอบกรอบที่ใช้ควบคุมการเพาะปลูกมันฝรั่ง อุตสาหกรรมแป้งมัน ยางพารา ข้าวโพดหรืออื่นๆ ที่มีการส่งเสริมการเกษตร และอีกทั้งยังสามารถปรับแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับหลัการทำงานของแต่ละองค์กรได้อีกด้วย

โดยระบบนี้จะมีหน้าที่หลักโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
1. งานในช่วงปิดหีบ (ช่วงส่งเสริมชาวไร่)
2. งานในช่วงเปิดหีบ (ช่วงรับซื้อและจ่ายเงินค่าพืชผล)

งานในช่วงปิดหีบ (ช่วงส่งเสริมชาวไร่) คืออะไร
1. งานจัดทำประวัติและควบคุมหลักทรัพย์
2. งานแจ้งพืชผลและสำรวจพื้นที่
3. งานอนุมัติสินเชื่อและจ่ายเงินส่งเสริม/เงินเกี้ยว ปุ๋ย ยา พันธุ์พืชหรืออื่นๆ
4. งานติดตามลูกหนี้

งานในช่วงเปิดหีบ (ช่วงรับซื้อและจ่ายเงินค่าพืชผล)
1. งานข้อมูลพื้นฐานก่อนเปิดหีบ
2. งานรับซื้อพืชผลเข้าสู่ขบวนการผลิต
3. งานคิดคำนวณและจ่ายเงินค่าพืชผล
4. งานวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล

ระบบ AFS นี้มีการเชื่อมโยงกับระบบงานต่างๆ บน SoftPRO ERP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนกระทั่งบันทึกบัญชีและออกงบการเงิน

Facebook Page : SoftProduct
Website : www.softpro2000.com
Tel : 02-990-1183