ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] Software Tester Test Team Leader

2501 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตพระนคร - คนดู 50
  • Software Tester Test Team Leader รูปที่ 1
รายละเอียด

A-HUB iT Co., Ltd.
รับสมัครงานด่วน (Contract) หลายตำแหน่ง-ห้วยขวาง
ตำแหน่ง: Software Tester/ Test Team Leader
เงินเดือน: Negotiable,
สนใจติดต่อ: contact.ahubit@gmail.com
(โทร) 095-246-9532

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
- ประเมินงานในการทดสอบ, จัดทำ Test Plans, Test Cases/Scripts, Test Data, Test Execution, Defect Logs,
Test Progress Reports.
- ประสานงานกับทีม IT ในการทดสอบระบบต่างๆ – ติดตั้งและเตรียมสภาพแวดล้อมในการทดสอบระบบ และประสาน
งานกับผู้ใช้ระบบ
- รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม, ทดสอบระบบแบบ Automated Test
- แก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการทดสอบระบบ
- บริหารจัดการข้อมูลในการทดสอบระบบโดย Defect Management Tool, Automated Tool, และ Performance
Test Tool
- นำทีมและให้คำแนะนำกับทีมในการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ตามความต้องการ และแผนที่กำหนด
- วัดคุณภาพของซอฟแวร์กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และรายงานข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขโดยทีมที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกและรายงานสถิติในการทดสอบระบบต่างๆ
- ฝึกอบรม / ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือลูกทีม เพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดสอบระบบเสร็จในเวลาและภายใน
งบประมาณและมาตรฐานที่กำหนด

คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ทางด้าน Computer Engineering, Computer Science หรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงาน1-3 ปีสำหรับ Software Tester
- ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 5 ปีสำหรับ Test Team Leader
- มีประสบการณ์ System & System Integration Testing, E2E or User Acceptance Testing (UAT)
- มีความรู้ในเชิงลึกของการพัฒนาซอฟท์แวร์ (SDLC)
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Telco โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์พื้นฐาน
- สามารถสื่อสารภาษา ภาษาอังกฤษพอได้ จะดีมาก
- CSTE Certification: Foundation in Software Testing or equivalent (Advantaged).
- ISEB Certification: Foundation in Software Testing or equivalent (Advantaged).
- ISEB Certification: Certificate in Software Test Management (Advantaged).