ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] สร้อยคอกระดุมทอง 100 (ลายดอกบัวสัตตบงกช)

531 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 3,171

54,500 ฿

 • สร้อยคอกระดุมทอง 100 (ลายดอกบัวสัตตบงกช) รูปที่ 1
 • สร้อยคอกระดุมทอง 100 (ลายดอกบัวสัตตบงกช) รูปที่ 2
 • สร้อยคอกระดุมทอง 100 (ลายดอกบัวสัตตบงกช) รูปที่ 3
 • สร้อยคอกระดุมทอง 100 (ลายดอกบัวสัตตบงกช) รูปที่ 4
 • สร้อยคอกระดุมทอง 100 (ลายดอกบัวสัตตบงกช) รูปที่ 5
 • สร้อยคอกระดุมทอง 100 (ลายดอกบัวสัตตบงกช) รูปที่ 6
 • สร้อยคอกระดุมทอง 100 (ลายดอกบัวสัตตบงกช) รูปที่ 7
รายละเอียด

สร้อยคอกระดุมทอง 100%(ลายดอกบัวสัตตบงกช)

ทอง 100%    งานทอง ลายโบราณ เพชรบุรี

%%%  งานทองลายโบราณ  %%%

 

!!!!!  กระดุมชุดนี้เป็นงานเก่า   !!!!!


 

ทองแท้น้ำหนักรวม  28.74  กรัม (ชั่งน้ำหนักรวมทั้งชิ้น)

 ขนาดยาว  17  นิ้ว (ปะวะหล่ำ 1เม็ดหนักประมาณ 4.0 g.)

 

 

กระดุม หรือ ดอกบัวสัตตบงกช

ดอกบัวสื่อถึงความสงบ ศรัทธาและความสง่างาม พุทธศาสนิกชนนิยมใช้ดอกบัวบูชาพระพุทธเจ้า ดอกบัวมีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับศาสนาพุทธดังความสำคัญประการหนึ่งคือ คำสอนแห่งพระบรมศาสดาที่ทรงอุปมาโดยแยบคายเปรียบคน 4 เหล่าดังบัว 4 ระดับ คนเหล่าแรกได้แก่ผู้มีแต่อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่อาจสอนสั่งได้ ดังเช่นดอกบัวที่อยู่ใต้โคลนตม คนเหล่าที่สี่ได้แก่ผู้มีปัญญาแจ่มใส เมื่อได้รับการชี้แนะแต่เพียงเล็กน้อยอาจหลุดพ้นจากอวิชชาได้ ดังเช่นดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ แหวนดอกบัวมีมาแต่สมัยราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น ลายทองรูปพรรณซึ่งเลียนแบบบัวสัตตบงกชมีชื่อเรียกในหมู่ช่างทองเมือง เพชรบุรีว่า “กระดุม” ทั้งนี้ เนื่องจากลวดลายนี้เดิมใช้ทำกระดุมสำหรับติดเสื้อราชปะแตน รูปทรงโดยรวมคล้ายคลึงกับหัวเม็ดทรงมัน กล่าวคือทรวดทรงกระดุมจะป้อมคล้ายบัวสัตตบงกชมากกว่าบัวหลวง ส่วนปลายจะสร้างลายเป็นชั้นๆ เช่นเดียวกับหัวเม็ดทรงมัน ต่อมาจึงมีการดัดแปลงเป็นเครื่องประดับครบชุด ได้แก่ แหวนซึ่งมีกระดุมเป็นหัวแหวน บ่าข้างเรือนแหวนประดับลายดอกพิกุล สร้อยข้อมือ ต่างหู สร้อยคอ เข็มกลัดและกระดุม 5 เม็ด