ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, ผลิตและติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์

434 สัปดาห์ ที่แล้ว - สมุทรปราการ - คนดู 277
รายละเอียด
บริการ  :-
 • งานด้านสถาปัตยกรรมหลัก
  -  ออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก
  -  วางผัง
  -  วิเคราะห์โครงการ
  -  เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
  -  กำหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิคของงานสถาปัตยกรรม
  -  เขียนภาพทัศนียภาพ
  -  ทำแบบหุ่นจำลอง
   
 • งานด้านสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
  -  ออกแบบตกแต่งภายใน
  -  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  -  เขียนแบบงานตกแต่งภายใน
  -  เขียนแบบงานเฟอร์นิเจอร์
  -  กำหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิคของงานตกแต่งภายในและงานเฟอร์นิเจอร์
  -  เขียนภาพทัศนียภาพ
   
 • งานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
  -  ออกแบบและคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  -  ออกแบบและคำนวณโครงสร้างเหล็ก
  -  ออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้
  -  เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
  -  กำหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิคของงานวิศวกรรมโครงสร้าง
   
 • งานด้านวิศวกรรมโยธา
  -  ออกแบบและคำนวณงานถนน
  -  ออกแบบและคำนวณงานสะพาน
  -  เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธา
  -  กำหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิคของงานวิศวกรรมโยธา
   
 • งานด้านรับเหมาตกแต่งภายใน
  -  ผลิตและติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ แบบลอยตัว หรือ แบบติดตั้งในที่
  -  ควบคุมงาน
  -  จัดเตรียมเอกสารและแบบต่างๆ
   
 • งานด้านรับเหมาก่อสร้าง
  -  รับเหมาก่อสร้าง บ้าน, อาคาร และโรงงาน บนที่ดินของท่าน
  -  ออกแบบพร้อมดำเนินการก่อสร้าง ( Turnkey Project Management )
  -  ต่อเติม และ ซ่อมแซม
  -  ควบคุมงานก่อสร้าง
  -  จัดเตรียมเอกสารและแบบต่างๆ
  -  ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  -  ขออนุญาตติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
                                     รับประกันผลงานหลังการก่อสร้าง